Actes 150 Anys

Previsió del Temps

Radars Catalunya


Radars de Catalunya

Protocol de grip porcina publicat pel departament de Salut - Actuacions que cal seguir davant la detecció d’un possible cas humà d’infecció pel virus de la grip porcina
Índex d'article
Protocol de grip porcina publicat pel departament de Salut
Informació sobre la grip porcina
Actuacions que cal seguir davant la detecció d’un possible cas humà d’infecció pel virus de la grip porcina
Mesures de protecció per a professionals
Altres webs per consultar
Totes les pàgines

2. Actuacions que cal seguir davant la detecció d’un possible cas humà d’infecció pel virus de la grip porcina

Definició de cas sospitós

Persona que presenta:
1. Febre alta (>38º C)
+
2. Tos o odinofàgia o dificultat respiratòria
+
3. Antecedent de viatge, durant els 10 dies previs a l’inici de la simptomatologia, a algun dels països on s’ha documentat la presència del virus de la grip porcina H1N1 en humans.
Davant de la identificació d’un cas sospitós, cal remetre’l a l’hospital de referència per a la confirmació diagnòstica i la possible indicació terapèutica.