Actes 150 Anys

Previsió del Temps

Radars Catalunya


Radars de Catalunya

Consells de seguretat per a les festes de Carnestoltes 2014

Rues de carnestoltes 2014

 

RUA D'ADULTS:

Dissabte a les 17 hores. -Recorregut:  Pl .Infants, Muralla del Carme, Nou, Piques, Reforma, Alfons XII, Born, Pl.St. Domènec. Guimerà, Crist Rei, Passeig Pere II, Muralla del Carme i Pl. Infants,

Rua infantil:

Diumenge a les 11 hores. -Recorregut:  Passeig Pere III (Entre 11 de Setembre i Pl. Espanya),  Guimerà, Muralla, Pl. Sant Domènec, Plana de l'Om, Sant Miquel i Plaça Major.

 

 

Consulti aquí els talls de trànsit corresponent a les rues de Carnestoltes 2014.


Consells de seguretat per a les festes de Carnestoltes

Abans i durant la celebració

 • Abans d’anar a l’esdeveniment, estigueu atents a les informacions oficials que emetin les autoritats i també a les que apareguin als mitjans de comunicació o als transports públics.
 • Informeu-vos bé dels llocs per on ha de passar la rua i seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d'ordre.
 • Porteu aigua en ampolles de plàstic.
 • Aneu a peu o en transport públic per arribar a les desfilades i a les festes, amb l’objectiu de garantir la mobilitat i evitar el col·lapse del trànsit.
 • Travesseu carrers, vies ferroviàries i carrils pels passos habilitats per fer-ho.
 • Amb el vostre vehicle: No estacioneu en doble fila. Respecteu els guals, les voreres, els jardins i altres zones de vianants.
 • Tingueu localitzades les sortides d’emergència o les vies d’evacuació dels recorreguts i estigueu atents a les indicacions del personal de seguretat.
 • Informeu-vos a l’arribada d'on es localitzen els serveis preventius sanitaris.
 • Si aneu acompanyats o en grup, acordeu prèviament un punt de referència on trobar-vos en cas que us separeu o us perdeu.
 • Si aneu amb menors d’edat, porteu-los a collibè o de la mà. Estigueu pendents de la gent gran i de les persones amb discapacitat.
 • Porteu la documentació al damunt. En el cas de menors d’edat, gent gran i discapacitats psíquics, prepareu una fitxa amb les seves dades i un telèfon de contacte, i procureu que la portin en un lloc visible, per si es perden.
 • Tingueu cura dels vostres objectes personals.
 • En concentracions massives a l'exterior, si teniu la sensació d'estar atrapats o sense sortida possible, busqueu una ubicació alternativa on pugueu trobar una via d'evacuació.
 • No pugeu a les baranes, reixes o altres elements inestables que puguin ser perillosos.
 • Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada, respectant l’ordre de sortida i seguint les indicacions dels serveis de seguretat. No oblideu els vostres objectes personals.
 • No conduïu cap vehicle si heu pres begudes alcohòliques o no us trobeu en condicions de conduir, d’aquesta manera eviteu posar en risc la vostra vida i la dels altres.

 

Consells i recomanacions en el transport públic

 

 • Tingueu molta cura a les andanes de les estacions quan hi hagi molta aglomeració de persones i mantingueu la calma durant les cues d'accés.
 • Cal seguir en tot moment les indicacions del personal de servei de l’estació. Estigueu atents a la megafonia.
 • Repartiu-vos al llarg de tota l’andana per a una major fluïdesa i deixeu baixar les persones del tren abans de pujar-hi vosaltres.
 • No us atureu davant dels accessos per evitar aglomeracions.
 • No intenteu accedir o sortir del tren després del senyal acústic de tancament de les portes.
 • No travesseu les vies, cal utilitzar els passos habilitats. No us assegueu a les andanes, utilitzeu les àrees de descans habilitades.
 • Està totalment prohibit llençar petards, bengales o objectes a l’estació, a les vies i a dins dels vagons.
 • No es pot entrar a l’estació amb begudes alcohòliques, llaunes ni ampolles de vidre.
 • En el cas que necessiteu ajuda, comuniqueu-ho a informació o al personal de l’estació o truqueu al 112.
 • Els aparells d’emergència del tren s’han d’utilitzar només i exclusivament per a aquesta necessitat.

En cas d’emergència

 • Si necessiteu atenció sanitària, demaneu-la en els punts d’assistència corresponents (cal estar alerta als llocs i motius que poden provocar accidents i col·laborar, en la mesura que es pugui, per procurar no ser afectats).
 • Davant de qualsevol situació d’emergència, mantingueu la calma, truqueu al 112 i aviseu els serveis d’emergència.
 • No utilitzeu el mòbil per fer trucades ni enviar fotos o vídeos personals a les zones amb molta concentració de persones, per impedir el col·lapse de les línies telefòniques i, en conseqüència, facilitar la comunicació amb els serveis d’emergència.
 • Dirigiu-vos a les sortides pels llocs indicats i sense aturar-vos. Mai, en cap cas, torneu enrere.
 • Eviteu cridar, córrer o empènyer les altres persones, ja que podríeu provocar situacions molt perilloses per la gran quantitat de gent que s’hi pot haver concentrat.
 • No us atureu davant les sortides o vies d’evacuació.
 • Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu el familiar, amic o persona coneguda, informeu-ne els serveis d’emergència.

Recomanacions per a participants de la rua

 • Recordeu la importància de conèixer el recorregut, les vies d’evacuació, les zones de més aglomeració i els consells d’autoprotecció dels plans d’autoprotecció.
 • No manipuleu cap tipus d’element elèctric per al qual no estigueu autoritzat.
 • Disposeu d’extintors ubicats en llocs de fàcil accés per poder apagar qualsevol conat d’incendi.
 • Tingueu clares les possibles vies de sortida del vehicle i del recorregut.
 • Eviteu sobrecarregar les instal·lacions elèctriques.
 • Deixeu espai suficient entre comparsa i comparsa per evitar accidents i interaccions en cas d’incendi.
 • Seguiu les indicacions del vostre responsable de grup i adreceu-vos-hi en cas de dubte.
 • Si conduïu algun dels vehicles de la rua, no prengueu begudes alcohòliques i porteu l'aigua en ampolles de plàstic.
 • No deixeu materials accessibles al públic que puguin suposar un perill per a la seva integritat física (per exemple pirotècnia, elements amb flama, etc.).
 • Si les carrosses o disfresses són de materials combustibles o fàcilment inflamables, recordeu de no utilitzar cap element amb flama o guspires a les proximitats.
 • No llenceu pirotècnia ni elements amb flama o guspires cap al públic, ja que també podrien dur disfresses combustibles o inflamables.
 • A les carrosses, hi ha d’anar personal que sàpiga com funciona el generador —com s’apaga— i també utilitzar extintors.
 • Està totalment prohibit carregar combustible amb els generadors en marxa.
 • El combustible s’ha de portar en dipòsits homologats i cal deixar-lo en zones ventilades, lluny de focus de calor.
 • La instal·lació elèctrica de les carrosses ha de ser adequada i ha de disposar de butlletí d’instal·lador o certificat d’idoneïtat.
 • Tots els vehicles han de disposar de la ITV i de l’assegurança corresponents.
 • Compliu amb totes les mesures de seguretat, amb l’objectiu de minimitzar la possibilitat d’accidents.
 • Col·laboreu amb l’ajuntament en la difusió dels consells per a la població.

 

En cas d'emergència

 • Contacteu amb el telèfon d'emergències 112 davant de qualsevol situació d'emergència que es presenti.
 • Si us sentiu indisposats, adreceu-vos al punt d’assistència més proper.
 • Si hi ha un incendi originat en aparells elèctrics, talleu el subministrament elèctric immediatament.
 • En cas d’incendi intenteu mantenir la calma i penseu que el fum acostuma a ser l’element més difícil de superar.
 • En el cas que es produís una allau de persones, mostreu calma i faciliteu a les persones presents els consells que indica el pla d’autoprotecció, si cal aturant la música de les carrosses perquè us sentin millor.