Actes 150 Anys

Previsió del Temps

Radars Catalunya


Radars de Catalunya

Guia d’emergència per a persones amb discapacitat auditives i/o de la parla

Les persones amb discapacitats auditives i/o de la parla tenen dues alternatives per demanar ajut telefònic  davant una emergència.

 

La primera és amb la guia de butxaca per a sords,   on es pot assenyalar en el dibuix el tipus de servei que es necessita. Llavors cal  enviar el dibuix al número de fax 900 500 112.  

 

L’altra és enviar un  SMS  al telèfon  679 436 200  explicant breument quin problema tenen.

 

Més info a