Actes 150 Anys

Previsió del Temps

Radars Catalunya


Radars de Catalunya

Protegeixi el seu telèfon mòbil. Conegui'n l ‘IMEI

L’IMEI (International Mobile Equipment Identity ) és un número vinculat al seu terminal de telèfon mòbil  que permet identificar-lo en cas de pèrdua o robatori.

Als mòbils antincs, l'IMEI es trobava imprès en una etiqueta a l'interior de l'aparell i era visible quan s'enretirava la bateria. Als mòbils actuals pot obtenir-se teclejant la seqüència    *#06#  (Asterisc, coixinet, zero, sis, coixinet) i,  automàticamentapareix a la pantalla un número,  que pot tenir entre 14 i 17 xifres: és l'IMEI, anoti’l i guardi’l.

Si mai perd el telèfon o li roben, faciliti aquest número a la policia quan faci la denúncia.   Aquest número s’introdueix al  Sistema d’Informació Policial  (SIP)  i  queda incorporat com a objecte sostret,  de la mateixa manera que es registra un vehicle robat.   Si mai la policia troba el telèfon o se li ocupa a un sospitós,  l’aparell  podrà ser retornat al seu propietari legítim.

En determinats casos,  i sempre a petició del titular de la línia,  les companyies telefòniques poden cancel·lar la operativitat d’un mòbil sostret mitjançant el bloqueig per IMEI,    En els casos  de pèrdua o sostracció consulti  la possibilitat d’aquest bloqueig  amb el seu operador.