Actes 150 Anys

Previsió del Temps

Radars Catalunya


Radars de Catalunya

Alerta amb el malaware

Què és malaware?

És el nom genèric que rep el software maliciós que té per objectiu infiltrar-se en un equip informàtic amb qualsevol objectiu, sense el consentiment ni el coneixement del seu usuari. El terme inclou virus, trojans, spyware, ransomware...

Grosso modo, els virus infecten un equip i poden causar funcionaments no desitjats. Els trojans s’instal·len al nostre equip i poden modificar el seu funcionament  , l’spyware vigila quins webs visitem i quins són els nostres moviments i els nostres gustos a la xarxa, el ransomware és el bloqueig a distància del nostre ordinador (normalment infectat per malaware) de manera que els “dolents” demanen un rescat per alliberar-lo.  

 

Més informació      Phishing

                       Ransomware

                       HOAX