Actes 150 Anys

Previsió del Temps

Radars Catalunya


Radars de Catalunya

Protocol de grip porcina publicat pel departament de Salut - Informació sobre la grip porcina
Índex d'article
Protocol de grip porcina publicat pel departament de Salut
Informació sobre la grip porcina
Actuacions que cal seguir davant la detecció d’un possible cas humà d’infecció pel virus de la grip porcina
Mesures de protecció per a professionals
Altres webs per consultar
Totes les pàgines

 

1. Informació sobre la grip porcina

Què és la grip porcina o influença porcina?

La grip porcina és una malaltia respiratòria dels porcs, causada pel virus de la grip tipus A, que provoca amb freqüència brots de grip entre aquests animals. Encara que, en general, els virus de la grip porcina no infecten els humans, en algunes ocasions s'han presentat
casos d'infeccions en persones. Els casos en humans es presenten més sovint en persones que tenen contacte directe amb porcs.

Com es transmet?

Els virus de la grip es poden transmetre directament dels porcs a les persones i de les persones als porcs. Les infeccions en humans pels virus de la grip dels porcs tenen més probabilitat de presentar-se en les persones que estan en contacte proper amb animals infectats, com les que treballen en granges de porcs i les que participen en fires d'exhibicions d'animals de cria. La transmissió de la grip porcina entre humans es creu que es produeix de la mateixa manera que la grip estacional, principalment de persona a persona, quan una persona amb grip tus o esternuda.
Algunes vegades, les persones poden contagiar-se en tocar un objecte contaminat amb el virus de la grip i després posar-ne les mans a la boca o el nas.
Cal recalcar que la transmissió del virus de la grip porcina, com de la resta de virus de la grip, és per via respiratòria (a partir de les secrecions nasals o orals) i que, en cap cas, no es transmet per via digestiva; per la qual cosa es recorda que es pot menjar qualsevol tipus d’aliment que contingui porc o els seus productes derivats, ja que això no comporta cap risc de transmissió de grip porcina.

Quins són els símptomes de la grip porcina?

Els símptomes de la grip porcina en les persones són similars als de la grip estacional comuna; hi destaquen la febre, el malestar general, la manca de gana i la tos. Algunes persones amb grip porcina han presentat també augment de la secreció nasal, mal de coll, nàusees, vòmits i diarrea.

Com es diagnostiquen les infeccions per grip porcina en humans?

Per diagnosticar una infecció per virus de la grip del tipus A d'origen porcí, s'ha de recollir una mostra obtinguda de l'aparell respiratori entre els primers 4 a 5 dies d'infecció (quan una persona infectada té més probabilitat d'estar contagiant el virus). Tanmateix, algunes persones,especialment els infants, poden disseminar el virus durant 10 dies o més.
Per a la identificació i confirmació del virus de la grip porcina del tipus A, és necessari enviar-ne la mostra a un laboratori de referència perquè se’n realitzin les proves oportunes.

Hi ha medicaments per al tractament de les persones amb infeccions pel virus de la grip porcina?

Hi ha alguns fàrmacs com l'oseltamivir i zanamivir que es podrien utilitzar per al tractament de la infecció pel virus de la grip porcina. Aquests antivirals només s'han d'utilitzar sota prescripció mèdica, ja que, com tots els medicaments, no estan exempts d'efectes secundaris.

La vacuna actual contra la grip estacional protegeix contra la grip d'origen porcí tipus H1N1?

La vacuna contra la grip estacional protegeix les persones contra tres soques dels virus de la grip: un virus A (H3N2), un virus A (H1N1) i un virus B. És poc probable que la vacuna contra la grip estacional proporcioni protecció contra els virus H1N1 de la grip porcina.

El virus de la grip porcina H1N1 és igual als virus de la grip H1N1 en els éssers humans?

No. El virus H1N1 de la grip porcina és molt diferent dels virus H1N1 dels humans i els virus H1N1 de les aus. Els anticossos dels virus H1N1 de la grip aviària, porcina i humana proporcionen poca o cap protecció contra el mateix virus, però d'altres espècies.

Amb quina freqüència les persones es contagien amb la grip porcina tipus H1N1?

Encara que, en general, els virus de la grip porcina no infecten les persones, s'han presentat casos esporàdics d'infeccions en éssers humans en algunes parts del món i també a Europa.

Anteriorment, s'han presentat casos de contagi del virus de la grip porcina de persona a persona?

Sí. Hi ha alguns casos documentats de persones que han contagiat el virus de la grip porcina a altres persones. Per exemple, a Wisconsin, al 1988, un presumpte brot d'infeccions per grip porcina en porcs va causar múltiples infeccions en éssers humans i encara que no es va establir un brot en la comunitat, es van identificar anticossos que demostraven la transmissió del virus d'un pacient a professionals sanitaris.

Què es fa per detectar altres casos d'infeccions en persones pel virus H1N1 de la grip porcina quan s'ha detectat un cas?

S’hi intensifica la vigilància i s’informa sobre les característiques dels casos als serveis sanitaris, perquè puguin detectar-ne altres casos similars. També es realitzen investigacions epidemiològiques per detectar-ne altres casos, entre les quals s'inclou la recerca de contactes de les persones malaltes.