Actes 150 Anys

Previsió del Temps

Radars Catalunya


Radars de Catalunya

Torna, una vegada més, el "bulo" sobre la grúa de Manresa.

 

 

 

 

 

 

Periòdicament apareix un missatge que es transmet per  Whatsapp, en el què reprodueix el post  d'un foro de transportistes en què es veu la foto d’una grua municipal i el titular Esto vale para toda España. No pueden retener una propiedad privada, referint-se al cotxe retirat per la grua.  A continuació es fa una narració d’una història fantasiosa, suposadament ocorreguda a Manresa en la qual  un jutge hauria ordenat la devolució d’un vehicle retirat per la grua municipal,  per no poder –segons l’escrit-  retener una propiedad privada.  En un dels missatges que acompanyen el text apareix l’enllaç a una sentència  que, efectivament, declarava il·legal  una retirada d’un vehicle, referint-se a un cas concret ocorregut a Madrid l’any 1981, abans de l’entrada en vigor de la legislació actual que regula la retirada de vehicles.

Evidentment que es tracta d’una informació FALSA. De fet, la foto que apareix en aquest missatge ni tan sols és de Manresa.  

La retirada de vehicles a la via pública i la obligatorietat del  pagament previ per poder recollir el vehicle ve regulada per l’article 85.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, que determina que  “los gastos que se originen como consecuencia de la retirada, serán por cuenta del titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso.

Aquest missatge fals és el què a Internet es coneix com un "HOAX", és a dir  un missatge fraudulent que alerta de fets incerts. Sovint només hi ha la intenció de convertir en viral una mentida, tot i que d’altres poden tenir com a  finalitat  trobar adreces i números vàlids on lliurar SPAM.

Trobareu més informació sobre HOAX  clicant aquí .