Actes 150 Anys

Previsió del Temps

Radars Catalunya


Radars de Catalunya

Robatoris a interior de vehicles mitjançant l’ús d’inhibidors? És molt fàcil d’evitar.

 

Probablement haurà llegit notícies a la premsa sobre robatoris a l’interior de vehicles utilitzant inhibidors de freqüència.  Si és cert que els “dolents” saben fer ús d’aquests tipus de  tecnologia relativament avançada, no ens hem pas d’amoïnar, doncs és molt fàcil evitar aquest tipus de robatoris. Només cal fixar-s'hi una mica quan tanquem el vehicle.

El modus operandi consisteix, grosso modo, en evitar que l’usuari tanqui el  vehicle amb el comandament a distància, i s’aconsegueix  amb un aparelll’inhibidor- que  emet un senyal electromagnètic que pertorba la comunicació entre el comandament i el cotxe, de forma que el senyal emès pel comandament no arribarà al vehicle i, per tant, aquest quedarà obertImaginem-nos que el comandament a distància “parla” amb el cotxe i li “diu” que es tanqui. L’inhibidor emet un soroll “més fort”  i impedeix que el vehicle escolti els missatges  del comandament.

Normalment els “dolents” esperen que arribi el cotxe “víctima”  i que estacioni al carrer, o a un pàrquing.  Quan el conductor marxa i pretén tancar el vehicle amb el comandament utilitzen l’inhibidor.  El conductor marxa pensant que el vehicle està tancat quan en realitat és obert.

Els aparells inhibidors poden ser petits i poden ser activats des de dins d’un vehicle o una butxaca, amb lo qual l’acció d’activar-lo passa totalment desapercebuda. El seu radi d’acció és variable en funció de l’aparell, però pot arribar a distàncies de més de 50 metres.

Cal saber que els inhibidors no obren el vehicle, tan sols n’eviten que es tanqui amb el comandament, així que únicament cal fer l’acció de tancar el cotxe mirant-lo, i comprovant que en accionar el comandament baixen els pestells i el vehicle queda efectivament tancat. Si el comandament no respon és tan senzill com tancar amb la clau.

Alguns centres oficials, ministeris, conselleries, seus policials... poden tenir instal·lats de forma permanent inhibidors com a mesura de seguretat, de manera que quan estacionem vehicles prop d’aquests centres, existeix la possibilitat  que no podem tancar amb el comandament i que calgui tancar-lo amb la clau