Actes 150 Anys

Previsió del Temps

Radars Catalunya


Radars de Catalunya

Seguretat per al Vehicle

Seguretat per al Vehicle

 • Si pensa estacionar procuri fer-lo en un estacionament vigilat o en defecte d'això sobre avingudes o carrers transitats i il·luminades. Si decideix fer-lo en el carrer verifiqui que no hagi gent sospitosa als voltants tant al moment d'estacionar com al moment de partir.
 • Quan descendeixi de l'acte bloquegi el volant i verifiqui que totes les finestretes i portes es troben bé tancades.
 • Retiri el radiocasset o la tapa del mateix.
 • No deixi objectes de valor a la vista.
 • No deixi coses en el maleter a la vista d'estranys.
 • Si regressa al seu acte i troba desconeguts intentant obrir-lo o dintre del mateix allunyi's i cridi a la policia. Sota cap punt de vista s'enfronti als mateixos.
 • Col·loqui dispositius de seguretat en el seu vehicle (Alarma, Sistemes de Rastrejo, Curta Corrent, etcètera).
 • Principalment a la nit, si deté el seu vehicle, no romangui dintre del mateix molt temps i menys en llocs foscs.
 • Al moment d'entrar o treure el seu vehicle del Garage verifiqui que no hagi sospitosos en la zona. No reculli desconeguts en el carrer o ruta.
 • En la nit circuli per carrers transitats, il·luminades o autopistes. Eviti zones fosques, poc transitades o considerades de risc.
 • Quan circuli per la ciutat, mantingui les portes amb les assegurances tirades. Evitarà més d'un esglai.
 • Cada vegada que surti del seu cotxe, tregui la clau de contacte, no deixi el vehicle en marxa, deixi el volant bloquejat i tancament les portes, finestretes i maleter.
 • És recomanable gravar en els cristalls de les finestretes i en el parabrises, el nombre de matrícula del seu cotxe. Existeixen fabricadors d'automòbils que oferixen aquest servei al lliurar el cotxe, i també, cases especialitzades que es dediquen a això.
 • En cas de rebre un cop en la part del darrere, abans de sortir del vehicle, retiri la clau de contacte i posi sempre el fre de , encara que es tracti d'un petit frec.

Document extret de la
Web de la Policia Local d'Alacant