Actes 150 Anys

Previsió del Temps

Radars Catalunya


Radars de Catalunya

Alerta amb l’ús fraudulent de les targetes d’estacionament per a persones amb diversitat funcional

 

 

Amb més freqüència del que seria desitjable en una societat solidària, ens trobem amb persones que fan un ús conscient i fraudulent de les targes d’estacionament per a persones discapacitades

Els usos indeguts més freqüents són utilitzar les targes de persones ja difuntes i  l’ús de la tarja (o una fotocòpia)  d’un familiar per  estacionar de forma irregular,  persones que no tenen cap tipus de discapacitat.

La tarja de la foto va ser intervinguda al familar d'un titular difunt des de feia anys.  La persona denunciada  la utilitzava habitualment per estacionar de forma irregular. 

L’ús fraudulent de les targetes d’estacionament és una infracció a la Llei 13/2014 d’accessibilitat,  se sancionen amb multes de  301 a 6000 euros i pot suposar la revocació total de la targeta.