Actes 150 Anys

Previsió del Temps

Radars Catalunya


Radars de Catalunya

Consells usuaris ciclomotors i motocicletes

CONSELLS PRÀCTICS DE CONDUCCIÓ I CIRCULACIÓ AMB CICLOMOTORS I MOTOCICLETES

 

Els sorolls causats pels vehicles , motocicletes i ciclomotors és una problemàtica que augmenta la contaminació ambiental i perjudica als ciutadans en general, que han de patir els perjudicis negatius que provoquen aquests sorolls.

Els vehicles a  motor, especialment les motocicletes provoquen molèsties molèsties.

De vegades el soroll de les mateixes supera els límits previstos per normativa, la qual cosa dona a entendre que les peces de recanvi utilitzades pel que fa als silenciadors o tubs d’escapament no estan homologats, o bé sovint s’han produït manipulacions per part dels propietaris dels vehicles, o bé estan deteriorades.

 
 

LLEI 16/2002 DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

 
 

Amb aquesta llei es pretén donar resposta a la inquietud dels ciutadans que, en el marc d'una societat participativa i en un àmbit de progressiva conscienciació ambiental, demanen la intervenció de les administracions públiques en aquesta matèria.

Els àmbits de la llei són:

 • El territori.

 • Les instal·lacions, la maquinària, les activitats. els comportaments dels ciutadans, les infraestructures de transport viari, ferroviari i aeri, les línies d’alta tensió i altres tipus de conduccions que puguin originar sorolls i vibracions.

Per garantir la protecció de les persones en hores de descans, la Llei distingeix les mesures a aplicar segons les franges horàries.

 
 

CONSELLS PRÀCTICS

 
 
 1. No conduir amb aparells reproductors de so a l’oïda, ja que no es reben senyals acústics d’altres vehicles o dels agents de trànsit.

 2. Al ciclomotor no s’hi poden transportar equipatges, objectes pesants o voluminosos que poden provocar la desestabilització del vehicle i afectar l’adherència de la frenada. Només hi pot anar el conductor i si el ciclomotor és homologat per portar acompanyant, el conductor ha de tenir 16 o més anys.

 3. Portar de dia i de nit , els llums encesos, ja que és obligatori i se’ns veurà millor.

 4. Una velocitat excessiva farà impossible controlar el vehicle en cas de situació imprevista.

 5. No fer avançaments si no s’està segur que no hi ha risc. Davant de qualsevol dubte, desistir i tornar a la dreta.

 6. No apurar els semàfors.

 7. No circular en paral·lel fent ziga-zaga o dificultant la circulació.

 8. Quan circulem per les vies urbanes de doble sentit cal circular per la dreta, i si no existeix, al més a prop de la vorera. A les vies interurbanes, cal circular pel voral de la dreta, i si no existeix, al més a la dreta de la calçada. En tots dos casos, cal circular en fila índia, l’un darrera l’altre i mantenir la distància de seguretat amb el vehicle precedent.

 9. Cal dur sempre la documentació del conductor i del vehicle, llicència per conduir ciclomotors, fitxa de característiques tècniques, llicència de circulació i assegurança obligatòria.

 10. Compte amb els sorolls que emet el ciclomotor; no manipuleu el tub d’escapament i quan circuleu a prop d’habitatges reduïu la velocitat, ja que la contaminació acústica molesta molt als veïns i és motiu de sanció.

SANCIONS

La llei atorga als ajuntaments competències per inspeccionar i controlar els vehicles a motor, així com imposar sancions econòmiques que poden anar dels 90 als 600 €, d'acord al tipus d'infracció.

 

 
  RECOMANACIONS  
 

CASC: Considerat un dels elements més importants que protegeixen el cap, la cara i la barbeta. Cal que sigui homologat i millor de colors clars amb dispositius reflectors, que s'ajusti bé al cap, fixat amb la corretja de seguretat lligada.

EL MIRALL RETROVISOR: Els ciclomotors han de dur com a mínim un, al costat esquerre i és aconsellable un al costat dret amb el mateix reglatge i també portar-los nets!!

LES DETENCIONS: Quan sigui necessari aturar-se, en cas de semàfor, es convenient que el ciclomotor s'aturi, si es possible al costat de la vorera, per evitar que un conductor ens pugui envestir per darrera.

VELOCITAT: Hem de conduir a la velocitat adequada a la via i les circumstàncies de la circulació, de forma que pugui aturar el ciclomotor davant de qualsevol imprevist o situació d'emergència.