Informació sobre ús indegut de targetes d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. Imprimeix
dilluns, 15 de juny de 2015 11:49

Es considera ús fraudulent de la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda:

  • El fet d’emprar-la en absència del titular.
  • El fet d’emprar una targeta amb dades manipulades o una reproducció o una falsificació del document original.
  • El fet de reproduir o falsificar targetes destinades a la comercialització.

L’ús indegut comporta sancions des d’un mínim de 301 euros fins a un màxim de 6.000 euros. Així com la intervenció cautelar de la targeta, per tal de ser verificada.

La comissió de tres infraccions per ús fraudulent en un període d’un any pot comportar, addicionalment, la sanció econòmica corresponent, la retirada de la targeta i la suspensió dels seus efectes durant un període d’entre dotze i vint-i-quatre mesos.