Llei 8/2004, de 23 de desembre Imprimeix
Legislació

Llei 8/2004, de 23 de desembre, reguladora dels horaris comercials a Catalunya. Document en format PDF.