Actes 150 Anys

Agenda

Març 2020
L M X J V S D
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Farmàcia Guàrdia

Sense events

Radars Catalunya


Radars de Catalunya

El tram del carrer d'Alfons XII més proper a la plana de l'Om s'incorpora a l'illa de vianants del Nucli Antic PDF Imprimeix Correu electrònic
dimecres, 3 de juny de 2009 22:08
El punt d’accés, i de control, a l’illa de vianants serà a la confluència del carrer Alfons XII amb la plaça Llisach. El sentit de la circulació serà cap a la Plana de l’Om. El punt d’accés també serà un punt de sortida de l’illa de vianants venint des del carrer Talamanca.

Els veïns que no tenen plaça d’aparcament poden entrar-hi amb vehicle en l’horari d’obertura de l’illa de vianants (de 13:15 h a 16:30 h i de 20 h a 11h).

Els veïns amb plaça de pàrquing a l’illa de vianants poden accedir-hi a qualsevol hora.

Les persones que tinguin la seva residència o plaça d’aparcament a l’interior de l’illa de vianants, poden sol·licitar l’autorització i la targeta identificativa a la Policia Local (Edifici de la Florinda, carrer Bruc 33-35. tel. 938752998) o bé a l’Oficina d’Informació de l’Ajuntament (plaça Major 1).

El tram inferior del carrer Alfons XII i la plaça Llisach passen a ser espais de prioritat invertida. És a dir, són espais on la prioritat sempre és per al vianant i on no hi ha, però, restricció al pas de vehicles.

Amb l’obertura d’aquests carrers, els contenidors de residus seran:

- a la part baixa del carrer Alfons XII, hi ha els contenidors soterrats de tots els tipus
- a les cruïlla amb el carrer Talamanca, hi haurà els contenidors de paper i vidre.
- al carrer de les Piques hi haurà els contenidors d’escombraries, orgànica i envasos.

Aquestes ubicacions van ser acordades entre l’Ajuntament i la comissió de veïns i comerciants del carrer Alfons XII i la plaça Llisach.

Durant aquesta setmana, l’empresa adjudicatària de les obres ha fet les reparacions entre la cruïlla amb el carrer Talamanca i el número 13 del carrer Alfons XII. Aquestes obres són una rectificació a càrrec de la pròpia empresa per què el paviment no havia quedat prou homogeni. Per aquest motiu, ha calgut aixecar uns 20 metres de llambordes i col·locar-les correctament de nou. D’altra banda, l’Ajuntament ha instal·lat una tapa de registre d’una conducció de gas. Aquesta tapa s’ha col·locat a última hora en funció de les comprovacions que la companyia de Gas Natural ha de fer en aquesta conducció.

Recordem que aquest projecte ha suposat la renovació de 3.266 metres quadrats, en un espai de prioritat per a vianants. El projecte s’emmarca en el conjunt d’actuacions de millora de l’espai públic que pretenen incrementar la qualitat de vida del centre històric de la ciutat. Les obres han tingut un cost aproximat de 1.200.000 €.

Les obres es van iniciar a finals del passat mes de juliol.

El projecte

L’ordenació general plantejada parteix del fet que els espais del projecte són una peça més del conjunt d’actuacions encaminades a convertir l’espai públic del nucli antic en un espai de prioritat per a vianants. Així, l’ordenació parteix del fet que el tram nord del carrer Alfons XII (entre la plaça Llisach i la Plana de l’Om) formi part de l’àmbit del centre històric regulat com a illa de vianants. El tram sud del carrer Alfons XII i la plaça Llisach tenen una regulació d’espai de prioritat invertida, és a dir, un espai obert permanentment al pas de vehicles, però on la prioritat de pas és per als vianants.

Com que l’àmbit del projecte perdrà la funcionalitat de carrer convencional, l’ordenació plantejada no reprodueix la partició de l’espai de forma uniforme en calçada central i voreres laterals. Tant l’ordenació de l’arbrat com dels diferents elements d’urbanització, defineixen unes geometries canviants al llarg de l’espai i asimètriques respecte la secció dels dos carrers.

L’ordenació del projecte s’emmarca en la proposta d’encaix conjunt de tots els espais públic pendents de transformació al costat oest del centre històric. Aquesta proposta de criteris de traçat i de materials pretén dotar l’espai públic del conjunt de places i carrers d’un caràcter unitari i continu. Les geometries i el criteri de materials pretenen donar continuïtat i entrellaçar els diferents carrers i places del sector oest del nucli antic. El caràcter unitari del paviment s’assegura limitant el ventall de materials a tres: paviment continu de formigó blindat amb granit, granit gris flamejat i paviment de peces de formigó de color gris-negre.

Com que l’objectiu plantejat per al conjunt de l’espai públic del sector és que esdevingui un espai de prioritat per als vianants, l’ordenació del carrer Alfons XII i de la plaça Llisach s’ha plantejat reduint al mínim els desnivells entre paviments. Només s’han plantejat canvis de nivell en el paviment en els trams que es preveu que quedin fora de la regulació d’illa de vianants amb l’objectiu de delimitar l’espai de pas dels vehicles. Al tram que es preveu que quedi inclòs en l’illa de vianants, el paviment es resol a un sol nivell.

L’ordenació general de la pavimentació plantejada parteix de la utilització de dos recursos. El primer, la definició d’unes tires de paviment de granit flamejat que actuen d’aiguafons de recollida de les aigües pluvials i que pateixen inflexions per establir continuïtat amb els carrers adjacents. El segon, la definició d’unes superfícies de paviment de peces de formigó gris-negre que establiran continuïtat amb els espais públics adjacents al projecte. La resta de superfícies es preveu pavimentar-les amb formigó blindat amb granit.

L’arbrat, i també l’enllumenat, s’ha situat definint tres filades -no alineades entre elles- de manera que es reforci la intenció que el carrer Alfons XII deixi de ser un carrer-corredor de circulació i esdevingui un espai canviant i divers al llarg del seu recorregut. Una de les filades d’arbres correspon a la continuïtat de la filada més extrema de la nova ordenació de la plaça de la Reforma. Aquest fet, conjuntament amb la continuïtat de la pavimentació amb la plaça de la Reforma, pretén reforçar la continuïtat i la unitat entre el carrer Alfons XII i aquesta plaça. La solució d’ubicar una sola filada d’arbres en cadascun dels tram del carrer Alfons XII permet situar-los més al mig de l’espai de manera que el seu desenvolupament no entri en conflicte amb les tribunes de molts edificis d’aquest carrer.

En la zona de la plaça Llisach i del carrer Alfons XII on la regulació es preveu de prioritat invertida, s’hi han definit desnivells amb vorades i s’hi han ubicat daus de granit per acotar l’espai estricte de pas per als vehicles. En la zona que es preveu regular com a prioritat invertida, també s’hi ha previst dos trams amb l’amplada de pas més gran amb l’objectiu de delimitar-hi dues zones de càrrega i descàrrega i de reserva d’estacionament per a minusvàlids.

El mobiliari previst consta dels elements següents: bancs, pilones prismàtiques de granit flamejat de dues dimensions diferents -la més gran de les quals fa també la funció de tamboret-, papereres i subjeccions per als contenidors de residus de tub massís d’acer inoxidable. L’arbrat escollit per al carrer Alfons XII és Liriodendron tulipifera i Liriodendron tulipifera fastigiata.