Inici campanya de control de consum de substàncies estupefaents a l’entorn d’escoles i parcs públics Imprimeix
dijous, 30 d'abril de 2009 22:30

Les actuacions policials estaran alineades dins la instrucció de procediments penals i/o administratius sancionadors depenent de la situació produïda en cada cas. En aquest sentit s’aplicarà la normativa penal en aquelles situacions enquadrades dins l’article 368 i successius de codi Penal, “Delictes contra la Salut Pública –Tràfic de Drogues.
La comissió de delictes contra la Salut Pública podrà comportar la detenció i disposició judicial de la persona/es implicada/es. D’altra banda pels casos de tinença o consum substàncies estupefaents s’aplicarà la normativa administrativa, (Article 25 de la Llei Org. !/1992 de Protecció de Seguretat Ciutadana).
Aquest precepte contempla la instrucció d’una denúncia i posterior inici de procediment administratiu sancionador per aquelles persones que tinguin a la seva possessió o consumeixen en espais públics petites quantitats de substàncies estupefaents, llevat d’aquells casos en que la quantitat de substància o la presentació de la mateixa pugui ser susceptible de ser considerat un tràfic de drogues, (delicte).
En aquells casos en que els consumidors i/o posseïdors de substàncies estupefaents siguin menors d’edat i llevat els casos en que la situació provoqui la detenció del mateixos, aquests seran posats sota Protecció Policial i lliurats al seus pares/tutors legals tot informant-los de la situació produïda i de l’aplicació de la denúncia corresponent.