Actes 150 Anys

Agenda

Gener 2019
L M X J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Farmàcia Guàrdia

Sense events

Radars Catalunya


Radars de Catalunya

Ban de l'Alcalde de Manresa de 12 de juny sobre revetlles, fogueres i petards PDF Imprimeix Correu electrònic
Escrit per PL Manresa   
dijous, 19 de juny de 2014 10:37

BAN

Valentí Junyent i Torras, alcalde-president de l´Ajuntament de Manresa.

FAIG SABER:

Que tenint en compte la proximitat de les festivitats de Sant Joan, Sant Pere ‘Sant Jaime, els propers dies 24 i 29 de juny, i 25 de juliol, respectivament.

Atès que en ocasió d’aquestes festivitats es celebren les tradicionals revetles en les que és costum encendre fogueres i artificis pirotècnics.

Vist que es fa necessària l’adopció de mesures adequades que regulin aquestes activitats per tal de prevenir possibles accidents i danys.

Tenint en compte la diferent normativa aplicable a la utilització de productes pirotècnics, ja la forma en què s’han de desenvolupar les fogueres lactes similars, bàsicament continguda al Reial Decret 563/2010 de 7 de maig, Reial Decret 277/2005 de 11 de març, Decret 206/2005 de 27 de setembre, Llei 5/2003, de 22 d’abril, Decret 252/1999 de 31 d’agost, Reial Decret 230/1998 de 16 de febrer i Decret 54/1995 de 7 de març, així com a la resta de normativa aplicable a l’efecte.

Tenint en compte allò expressament disposat a ordenança municipal reguladora des actes de foc i de la venda de productes pirotècnics.

DISPOSO:

Primer. Pel que fa referència a les Fogueres:

a.- No està permès, en cap cas, encendre fogueres en terrenys forestals, tant si estan poblats d’espècies arbòries com si no, ja la franja de 500 metres que els envolta, o a menys de 15 metres de façanes, vehicles aparcats, de pals i més de conducció aèria de serveis o subministres i qualsevol tipus de mobiliari urbà.

b- Excepcionalment, pot autoritzar-se, prèvia sol·licitud, encendre fogueres a les places i vies públiques asfaltades o pavimentades. En aquests supòsits, s’hauran de complir les següents condicions:

1.  Col·locar damunt el paviment una capa protectora de sana amb un mínim de 20 cm. de gruix i en una extensió d’un metre més ample que la zona afectada pel foc.

2.  Garantir, en el cas que la foguera es faci en un vial, que aquest quedi obert en tot moment als vehicles d’urgència.

3.  Si la foguera es fa en un solar aquest s’ha de deixar, abans, net de bardisses o de materials inflamables.

4.  Situar la foguera allunyada, en lloc no proper, d’un envà pluvial, ja que la dilatació provocada per la calar podria enderrocar-lo.

c.- En relació amb els materials cal tenir en compte de no cremar coses que deixin brasa (sobretot de fusta), ni cremar papers, teixits, bidons, llaunes, esprais, pneumàtics ni plàstics, ja que aquests elements poden explotar I/o causar efectes contaminants.

d. Consells als veïns:

1.  Fer la foguera petita i, si sobren materials, afegir-los poc a poc.

2.  Encendre la foguera per diferents focus, de paper, de palla, etc. No s’han de fer servei mai gasolina ni qualsevol líquid Inflamable.

3.  No fer la foguera en cas de vent.

4.  Procurar que els edificis veïns tinguin les finestres i els balcons tancats.

5.  Recollir la roba estesa.

6.  Plegar els tendals que pugui haver als balcons, terrasses i altres elements de la façana.

7.  Tenir, en tot moment, algun mitjà per apagar la foguera.

8.  Vigilar la foguera fins que quedi del tot extingida i, sobretot, ruixar el caliu perquè no hi hagi accidents.

e. Per tramitar l’autorització es requerirà còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil que tingui subscrita l’entitat organitzadora, que haurà de tenir una cobertura mínima de 300.000€, i acreditar estar al corrent de pagament.

 

Segon. Respecte de la utilització de petards.

Per una major seguretat, cal seguir les següents recomanacions:

1.  Comprar els productes pirotècnics en un establiment autoritzat.

2.  No guardar petards a les butxaques.

3.  Llegir les instruccions de cada article.

4.  No subjectar els petards amb les mans, ni posar-los a prop de la cara ni del cos.

5.  Utilitzar mitjans segurs per encendre el material pirotècnic (metxes i similars)

6.  Encendre sempre a metxa per l’extrem, per tal que doni temps d’anar enrere, si escau

       7.  Si un petard no s’encén bé, no tornar-lo a tocar fins al cap de mitja hora i tornar a remullar.

       8.  No llançar coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones.

       9.  Vigilar que no hagi a la vora, líquids inflamables (s’encenen fàcilment i els vapors poden explotar).

     10.  No encendre petards dins les cases.

     11.  No llançar ni manipular petards des de balconades ni finestres.

     12.  No produir sorolls desmesurats durant les hores nocturnes.

Tercer. Tipus de Petards

Es considera pirotècnia recreativa bàsica el conjunt d’artificis pirotècnics que poden ser usats pel públic en general durant la celebració de determinades festes de caràcter popular o particular. Des del punt de Vista legal, estan inclosos dins les categories I, II i III, de les vuit en què esta dividida la totalitat de la pirotècnica. Aquest tres tipus son:

Tipus I: Risc baix ( a partir de 12 anys). Tenen un risc baix o molt baix i estan pensats per utilitzar-los en àrees confinades, concepte en que s’inclou l’interior deis edificis o habitatges. Aquest grup està format per bengales, bombetes i sorpresa japonesa; i fonts com sortidors i volcans.

Tipus II: Risc mitjà (a partir de 16 de anys). Tenen un risc mitjà i estan pensats per utilitzar-­los a l’aire lliure en àrees confinades. Aquest grup està format per bengales (bombetes sorpresa japonesa), petards (troncs i traques xineses), voladors (paracaigudes, correcames, xiuladors, girasols i rodes), coets (coets de tro i de llum), fonts (sortidors i volcans) i bateries (combinacions i candeles).

Tipus III: Risc alt ( a partir de 18 anys). Tenen un risc alt i estan pensats per utilitzar-los a l’aire lliure, en àrees amples i obertes. Aquest grup està format pels mateixos petards que els de la categoria II excepte les bengales.

Quart. Mesures cautelars de seguretat

L’ajuntament podrà requerir a reducció de material i fins i tot la seva total retirada, si els Serveis Tècnics Municipals o el Servei d’Emergències i de Protecció Civil, Informen que la ubicació de la foguera i/o les seves característiques poden comportar un perill en cas que aquesta no sigui proporcionada, en relació al material a cremar, i/o les característiques de l’entorn.

Manresa, 12 de juny de 2014

  L’alcalde

Darrera actualització de dilluns, 30 de juny de 2014 21:19